برای شهره عزیز

 شهره عزیزم

 بعد از سالها تو را در این موقعیت یافتم در فراق داریوش عزیز

 

امیدوارم خداوند صبر را قرین لحظاتت کند و آرمیتای عزیز و زیبا آنگونه که پدر شهیدش دوست داشت بزرگ و موفق شود

بسیار اندوهیگنم از آنروزی که تو را بعد از 11 سال دیدم مرا ببخش که دیر آمدم

از آنروز که تو را دیدم گریه امانم نمیدهد لحظه ای نیست که به تو، آرمیتا و داریوش فکر نکرده باشم.

هر چند که نمیتوانم لحظه ای از تنهاییت را درک کنم ، اما مرا در غم خود شریک بدان.

به یاد روزهای خوب خوابگاه و روزهایی که گذراندیم ...

افسانه

/ 0 نظر / 15 بازدید