استرس

راستش خیلی استرس دارم چون هنوز موضوع پروژه ام رو تصویب نکردم و وقتم خیلی کمه یکماه دیگه هم ماه رمضان شروع میشه و توی این هوای گرم رمق آنچنانی نمی مونه که کار کنم

خدایا کمکم کن....

امروز دارم میرم که با یکی از اساتید برای موضوع صحبت کنم امیدوارم که نتیجه اش رضایت بخش باشه انشاله

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مامان تارا

موفق باشی عزیزم. همه چیز جور میشه. چند سال دیگه به این دوره فکر میکنی و میخندی میگی چرا این همه حرص خوردم