عینک

چند روز پیش برای تمدید گواهینامه ام اقدام کردم که باید گواهی چشم پزشکی گرفت پیش پزشک معتمد نیروی انتظامی رفتم و گفت که چشمات ضعیفه

و نمره ای داد! برای اینکه مطمئن شوم روز بعد پیش یک متخصص دیگه رفتم اون هم نمره ای داد!

دیروز هم پیش یک کارشناس بینایی سنجی رفتم  اون هم نمره دیگه ای داد برای عینک!

حالا 3 تا نسخه دارم با سه تا نمره متفاوت!

موندم کدوم رو باید عمل کنم؟J

نکته:تا عینک نگیرم پزشک معتمد برگه گواهی رو تایید نخواهد کرد و گواهینامه ام ....

منم که شدیدا به گواهینامه نیاز دارم. 5سال پیش هم همین مشکل رو پیدا کردم تا 3 دکتر تایید نکرد که من مشکلی ندارم گاهی چشم پزشکی رو بهم ندادند

کلی هم دارم بابت این موضوع پول میدملبخند

حوصله عینک ندارم الان 13 ساله عینک نزدم (بعد عمل لیزیک) گویا این مدتی که مرتب شب و روز با رایانه کار میکنم تاثیرشو گذاشت

البته دکتر گفت برای رانندگی بخصوص در شب استفاده کن

فردا دوباره دارم میرم چشم پزشکی تا نظر آخر رو بده

و بعدش برم عینک سازی

/ 0 نظر / 10 بازدید